Instruktor Terapii Uzależnień

Roczna Szkoła Policealna:

Instruktor Terapii Uzależnień:

Nauka w zawodzie Instruktor Terapii Uzależnień trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym soboty , niedziela od 8:00 do 14:00,( 2 razy w miesiącu)

Szkoła kończy się uzyskaniem dyplomu w zawodzie Instruktor Terapii Uzależnień .
Czesne wynosi ( w grupie 20 osobowej) 150 zł miesięcznie , przez okres 12 miesięcy. Płatne do 10-tego każdego miesiąca.

Zarys zawodu Instruktor Terapii Uzależnień :

Instruktor terapii uzależnień udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków i innych substancji uzależniających pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie. Instruktor terapii uzależnień sprawuje opiekę oraz bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

Możliwości pracy Instruktora Terapii Uzależnień :

- warsztatach terapii zajęciowej,
- sanatoriach,
- oddziałach szpitalnych, psychiatrycznych,
- zakładach pomocy społecznej.

Program nauczania :


- Psychologia społeczna z elementami uwarunkowań uzależnień
- Elementy pielęgniarstwa
- Psychoterapia
- Komunikacja interpersonalna
- Reedukacja i resocjalizacja społeczna
- Diagnoza i profilaktyka uzależnień
- Terapia uzależnień
- Elementy socjologii
- Prowadzenie działalności i etyka zawodu

ZAPRASZAMY GORĄCO DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE !

Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 lub 2 zdjęcie, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, kwestionariusz osobowy i podanie wypełnione w siedzibie Szkoły

All for Joomla All for Webmasters