Asystentka Medyczna

Roczna Szkoła Policealna:

Asystentka Medyczna


Nauka w zawodzie Asystentka Medyczna rwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym soboty , niedziela od 8:00 do 14:00,( 2 razy w miesiącu)

Szkoła kończy się uzyskaniem dyplomu w zawodzie Asystentka Medyczna zgodnie z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej .
Czesne wynosi ( w grupie 20 osobowej) 150 zł miesięcznie ,(w grupie 15 osobowej 200 zł miesięczni) przez okres 12 miesięcy. Płatne do 10-tego każdego miesiąca.

Zarys zawodu Asystentka Medyczna

Podczas nauki na tym kierunku nauczysz się prowadzenia sekretariatu szpitala, przychodni, firmy medycznej, gabinetu lekarskiego, organizowania pracy biurowej jednostki medycznej. Prowadzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej. Przygotowywania i organizowania narad, konferencji i zebrań.

Możliwości pracy

- szpitale,
- przychodnie,
-firmy farmaceutyczne,
- hurtownie medyczne,
- gabinety lekarskie.

Program nauczania :

- Podstawy prawne,
- Pierwsza pomoc,
- Kultura i etyka zawodu,
- Podstawy psychologii,
- Komunikacja interpersonalna,
- Dokumentacja medyczna,
- Organizacja sekretariatu medycznego,
- Komputeryzacja prac biurowych.


ZAPRASZAMY GORĄCO DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE !


Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 lub 2 zdjęcie, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, kwestionariusz osobowy i podanie wypełnione w siedzibie Szkoły

All for Joomla All for Webmasters