Technik Masażysta

Nauka trwa 4 semestry, odbywa się w systemie wieczorowym, tzn. 3 dni w każdym tygodniu w godzinach popołudniowych. Nauka w szkole jest bezpłatna. Po ukończeniu szkoły absolwenci zdają egzamin zawodowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Certyfikat po zdanym egzaminie honorowany jest w krajach UE. Plusem jest to, że egzamin odbywa się u nas, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Szkoła przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:


- wykonywania masażu klasycznego i segmentalnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Schantala,
- wykonywania masażu sportowego i klasycznego,
- stosowania różnych technik masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych,
- obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowanie technik masażu,
- obsługi sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu.

Gdzie można wykorzystać zdobyte przygotowanie zawodowe?


W zespołach rehabilitacyjnych szpitali, klinik, gabinetów lecznictwa uzdrowiskowego, przychodniach, a także w gabinetach odnowy biologicznej, kosmetycznych. Nabyte umiejętności można wykorzystać w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY GORĄCO
DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE !


Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 lub 2 zdjęcie, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, kwestionariusz osobowy i podanie wypełnione w siedzibie Szkoły.

All for Joomla All for Webmasters