Technik masażysta

Nauka w zawodzie opiekun medyczny trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 15:00.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Organizujemy praktyki zawodowe w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce. Nauka kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Certyfikat po zdanym egzaminie honorowany jest w krajach UE. Plusem jest to, że egzamin odbywa się u nas, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Szkoła przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania masażu klasycznego i segmentalnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Schantala,
  • wykonywania masażu sportowego i klasycznego,
  • stosowania różnych technik masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych,
  • obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowanie technik masażu,
  • obsługi sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu.

Gdzie można wykorzystać zdobyte przygotowanie zawodowe ?

W zespołach rehabilitacyjnych szpitali, klinik, gabinetów lecznictwa uzdrowiskowego, przychodniach, a także w gabinetach odnowy biologicznej, kosmetycznych. Nabyte umiejętności można wykorzystać w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY GORĄCO DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE !

Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 lub 2 zdjęcie, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, kwestionariusz osobowy i podanie wypełnione w siedzibie Szkoły.

All for Joomla All for Webmasters