Opiekun medyczny

Nauka w zawodzie opiekun medyczny trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 15:00.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Organizujemy praktyki zawodowe w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce. Nauka kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Certyfikat po zdanym egzaminie honorowany jest w krajach UE. Plusem jest to, że egzamin odbywa się u nas, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Zarys zawodu opiekuna medycznego:

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Opiekun medyczny to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego, pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących ten zawód zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

  • gabinety dentystyczne,
  • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
  • w przedszkolach i szkołach

Plan nauczania higienistki stomatologicznej obejmuje  6 modułów:

  • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
  • charakteryzowanie podstaw budowy i rozwoju człowieka,
  • wykonywanie czynności klinicznych zawodowych,
  • porozumiewanie się w języku migowym i obcym zawodowym,
  • prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie jamy ustnej.

ZAPRASZAMY GORĄCO DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE !

Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 lub 2 zdjęcie, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, kwestionariusz osobowy i podanie wypełnione w siedzibie Szkoły. 

Przy składaniu dokumentów uiszcza się opłatę wpisową w wysokości 100,00 zł.

All for Joomla All for Webmasters