Higienistka stomatologiczna

Nauka w zawodzie higienistka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym piątek od 16:00 do 21:00 oraz soboty od 8:00 do 17:30.

Szkoła kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z.14.Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia . Certyfikat po zdanym egzaminie honorowany jest w krajach UE. Czesne wynosi 150,00 zł miesięcznie (20 miesięcy) płatne każdego 10- tego miesiąca.

Zarys zawodu higienistki stomatologicznej:

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

Możliwości pracy higienistki stomatologicznej:

  • gabinety dentystyczne,
  • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
  • w przedszkolach i szkołach

Plan nauczania higienistki stomatologicznej obejmuje  6 modułów:

  • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
  • charakteryzowanie podstaw budowy i rozwoju człowieka,
  • wykonywanie czynności klinicznych zawodowych,
  • porozumiewanie się w języku migowym i obcym zawodowym,
  • prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie jamy ustnej.


ZAPRASZAMY GORĄCO DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE !

Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 lub 2 zdjęcie, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, kwestionariusz osobowy i podanie wypełnione w siedzibie Szkoły. 

Przy składaniu dokumentów uiszcza się opłatę wpisową w wysokości 100,00 zł.

Zapisz sie

All for Joomla All for Webmasters