Pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach życia codziennego.

 

Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Program szkolenia:

 1. Postępowanie na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego
 2. Rozpoznanie stanów zagrożenia życia i podejmowanie odpowiednich działań
 3. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 4. 4. Udzielanie pomocy przy najczęstszych urazach i zaburzeniach chorobowych:
  • Postępowanie na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego
  • zadławieniach i zatruciach
  • zranieniach i krwotokach
  • urazach kręgosłupa
  • zwichnięciach i złamaniach
  • porażeniu prądem elektrycznym
 5. Wypadki komunikacyjne
 6. Właściwe wykorzystywanie środków medycznych, znajdujących się w apteczkach

Czas trwania – 6 godzin

Cena – 90 zł od osoby

Zapisz sie

All for Joomla All for Webmasters